CsongrádiBorpince

CsongrádiBorpince

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: agrár- és élelmiszergazdaság

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 6640 Csongrád, Aradi u. 14

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az 1930-as években egy széleskörű akció keretei között Magyarországon borközraktárak vagy állami borpincék sora épült, amelyek napjainkra szervesen hozzátartoznak egy-egy borvidék, egy-egy bortermelő település épített örökségéhez. A helyszín kiválasztásánál alapvető szempontnak számítottak a kedvező szállítási viszonyok, éppen ezért a közpincék egy része vasútállomások, vasúti megállók közelében létesült. A csongrádi megalakításában fontos szerepet játszott Piroska János, aki felismerte azt, hogy a létesítmény jelentős mértékben hozzájárulhat a szőlő- és borágazat fellendítéséhez. A borközraktár hivatalos műszaki átvétele 1938 februárjában megtörtént az illetékes minisztérium szakembereinek a jelenlétében, akik elismerésüket fejezték ki mind a tervezőnek, mind pedig a kivitelezőnek. Külön kihangsúlyozták azt, hogy az 1937-ben épült 12 pince közül a csongrádi sikerült a legtökéletesebben a kivitelezés tekintetében. A borközraktárak működése számára a hatóságok egységes szabályzatot alkottak, a létesítményeket pedig a tárolóedényeken kívül különböző eszközökkel szerelték fel. Csongrád város két világháború közötti szőlő- és borgazdálkodására jelentős hatást gyakorolt az 1930-as évek második felében, országos akció keretében létrehozott borközraktár, amely az ágazat válságos helyzetén kívánt segíteni azáltal, hogy nagy mennyiségű bor befogadására és tárolására bizonyult alkalmasnak. Ezek a létesítmények, köztük a csongrádi is, lehetőséget kínáltak arra, hogy szétaprózott birtokstruktúrával rendelkező bortermelő településeken, térségeken típusborok készüljenek, amelyeket nagy tételekben könnyebb volt értékesíteni. 1945 után a borpince betagolódott a nagyüzemi szőlő- és bortermelésbe, és a Dél-alföldi Pincegazdaság egyik legfontosabb feldolgozó központjává vált, ahol a csongrádi körzetben megtermelt kék szőlőfajtákból nagy mennyiségben készítettek vörösborokat. Napjainkban a létesítmény a Csongrádbor Kft. keretei között üzemel, amely évről évre a helyi termelőktől jelentős mennyiségű szőlőt vásárol fel. 

Indoklás az értéktárba felvétel miatt:

Az egykori állami közpince az 1930-as évek végétől szorosan összekapcsolódott a csongrádi szőlő- és bortermeléssel, és jelentős szerepet tölt be mind a mai napig a helyben termesztett szőlő feldolgozásában. Különlegessége, hogy az 1990-es évek változó gazdasági-társadalmi viszonyai közepette is meg tudta őrizni eredeti funkcióját. Felvétele a települési értéktárba remélhetőleg hozzájárulhat ahhoz, hogy tevékenységét hosszú távon is fenntarthassa.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Mód László – 2014 „Borközraktárat Csongrádnak!” Állami közpince létrehozása egy alföldi városban. Szeged, SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

 

CsongrádiBorpince

Csongrádbor Kft.

6640 Csongrád, Aradi u. 14

Tel.: 63/570-465

E-mail: borpince@csongrad.hu