CsongrádiSzent Rókus templom

CsongrádiSzent Rókus templom

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád belvárosi részének nyugati felében, a Szent Rókus téren

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Belsővárosba érve Csongrád legrégebbi épülete, a Szent Rókus tiszteletére szentelt templom fogadja az arra járót. Az elmúlt évszázadokban sokat változott épület ma barokk hatású.
Az 1724-25-ben épült plébániatemplomot Mária mennybevétele tiszteletére szentelték fel még torony és sekrestye nélkül. 1738-ban pestis járvány szedte áldozatait a városban. A járvány megszűntét követően, a csongrádiak Szent Rókus, Rozália és Sebestyén tiszteletére a Belsővároson kívül építettek egy kápolnát, amit a Nagyboldogasszony-templom elkészülte után lebontottak, a főoltárát pedig a belsővárosi templomban állították fel. Ekkor szentelték a templomot Szent Rókus tiszteletére.
Az apszis közepén áll a kő alapzatú barokk főoltár, amely közel 300 éves. A Szent Rókust ábrázoló olajfestésű főoltárképet Körrey György festette 1869-ben. A szentélyben lévő 18. század elején készült olajfestmény Mária mennybevételét ábrázolja „Az ősi templom első oltárképe”. A csongrádiak életét bemutató két nagy mennyezeti képet 1947-ben Borsa Antal és Endrédy György készítette. Az egyik kép előterében egy halász és egy kubikos, háttérben a Nagyboldogasszony-templom látható, balra fent Mária, mely Csongrádot, mint Mária városát jelképezi. A másikon Jézus a Szent Rókus-templom előtt találkozik a csongrádiakkal.
A Szent Rókus Templom a megyei értéktárnak is része.

CsongrádiSzent Rókus templom

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 9 – 12

Telefon: (63) 475 027