II. világháború áldozatainak emlékműve

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dózsa György téri park

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az 1992-ben elkészült alkotás bronz domborművekkel, szobrokkal ékes hatalmas kapuzatot formáz. Alakja, monumentalitása kontúrjaiban emlékeztet diadalkapura is, de a borostyánnal befuttatott kőfal tömbjében – félig nyitott kapujával – a lét és nemlét átmenetét jelképezi inkább, s hangulatában a kegyeleti helyek, temetők világát idézi (de akár a halál kapuja is lehet, amelyet a 987 csongrádi katonahős neve borít). A nevek fölött két bronzangyal tartja a lélekharangot. A kapuszárnyak körül, a kapubélletekben a háború történetét felidéző, önálló jelenetekből álló domborművek láthatók. Felirata egy Radnóti Miklós idézet: „A szabadság angyala őrzi nagy álmunk az éjben”.
Az emlékmű Lantos Györgyi, Máté István és Tóth Béla csongrádi szobrászművészek közös alkotása. A II. világháborús köztéri alkotások közül ez a kaput formázó emlékjel mind sokrétű értelmezési síkjait és mondanivalóját tekintve az egész országban a legmélyebb üzenetű, legegyedibb művek közé tartozik.

II. világháború áldozatainak emlékműve

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dózsa György téri park