LászlóImre Baráti Kör tevékenysége

László Imre Baráti Kör tevékenysége

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A László Imre Baráti Kör 2002-ben kezdte meg működését a városban. Közel 20 éve ápolják a „csongrádi nótakirály”, László Imre szellemi hagyatékát, és emlékeznek meg róla évről-évre megszervezésre kerülő rendezvényükön, melyen a térség dalkörei is részt vesznek.  Hiánypótló tevékenységükkel nemcsak a nótaszerző és énekes dalait népszerűsítik és ismertetik meg a nagyközönséggel, hanem tartalmas tanulási, kikapcsolódási lehetőséget is biztosítanak a középkorú és nyugdíjas érdeklődőknek.

László Imre, a két világháború közötti időszak népszerű nótaénekese, 1896-ban született Csongrádon. 1926-tól kezdett el magyar nótákat énekelni, majd 1928-tól nótaszerzőként is sikeresen tevékenykedett. Nótáit és hangját, hamar megszerette a korabeli közönség, amely országjáró fellépésein, budapesti szerzői estjein, rádióból és hanglemezeiről ismerhette meg őket. Gyakran fellépett Csongrádon is. 1975. január 1-jén hunyt el Budapesten. Népszerűsége mind a mai napig tart az országhatáron belül és azon kívül is. László Imre nótaénekes, zeneszerző 2010 óta Csongrád város díszpolgára. A címadományozó ünnepi testületi ülésen jelen voltak a László-család tagjai is.

Az énekes, nótaszerző szellemi hagyatékát szülővárosában, a róla elnevezett László Imre Baráti Kör őrzi és ápolja. Koszorút helyeznek el évente a volt lakóházán lévő emléktáblánál és domborműnél, a Réti János utca 8. szám alatt, valamint megemlékező rendezvényeket szerveznek a térség dalköreinek részvételével.

A nótakör 2002. november 8-án alakult meg, Góg László nyugdíjas kezdeményezésére. A csoport vezetésére Fodorné Nagy Annát kérték fel, aki ezt el is vállalta. A kezdeti időszakban a csoport zenei vezetője Kádár József, adminisztrációs és pénzügyeinek intézője Gombosné Szilágyi Erzsébet volt. Népdaltanulások alkalmával a citerás kíséretet Vastag Ferenc látta el. Jelenleg Szepesi Zoltán kíséri tangóharmonikán az énekeseket. 

A kör feladata és megalakulásának célja, hogy megismerjék László Imre munkásságát, és minél szélesebb körben terjesszék, népszerűsítsék nótáit. Heti rendszerességgel találkoznak, a részükre biztosított próbateremben, ahol László Imre dalokat, hallgatókat, csárdásokat és népdalokat tanulnak, énekelnek zenei kísérettel, és készülnek a különböző felkérésekre, fellépésekre. Működésüket a város Önkormányzata és a Művelődési Központ munkatársai segítik. Himnuszuk 2003 óta a Szeressük egymást gyerekek című dal. Tagjai főként nyugdíjasok, de bárki csatlakozhat a csoporthoz, aki kedvet érez az énekléshez, és szívesen jár a közösségbe, ahol tartalmasan, egymásra figyelve töltik el szabadidejüket. A körnek jelenleg csak csongrádi tagjai vannak, de egy időben Szentesről és Csanytelekről is jártak énekelni; sőt, még Szombathelyről is volt látogatója a próbáiknak, programjaiknak. 

Az énekes, nótaszerző nevét 2004. április 1-jén vették fel ünnepélyes keretek között, melyen jelen volt Dr. Sági Mihályné László Katalin, László Imre keresztlánya, valamint neves, közkedvelt nótaénekesek. Jelen volt még Várkonyi István újságíró, költő, könyvterjesztő és Fodor István nyugdíjas is, akik egész életükben tisztelték és szívükön viselték az énekes emlékének ápolását. 

Évente megrendezik azóta is a László Imre emlékdélutánokat, ahol a dalkörök mellett, ismert és népszerű nótaénekeseket is vendégül látnak. Fellépett már itt Miklóssy József, B. Tóth Magda, Kapi Gábor, Molnár László, Szentendrei Klára, Szabó Szilvia, Sülyi Károly és Mészáros János Elek is, a nótákat szerető közönség nagy örömére. 

A kör nemcsak népszerű rendezvényével írta be magát a város kulturális életébe, hanem szívesen vállalnak fellépéseket más programokon is. Többször felléptek már a Majálison, a Bor- és Újbor fesztiválon és egyéb városi rendezvényeken, de örömmel szerepelnek idősotthonokban, családi rendezvényeken és vidéki meghívásoknak is egyre nagyobb számban tesznek eleget. ( Mellékelve.)

A kör, megalakulásával és működésével, méltóképpen őrzi, ápolja, népszerűsíti László Imre szellemi hagyatékát, ugyanakkor tartalmas kikapcsolódási, szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőséget is biztosít a népdalokat, nótákat kedvelő korosztályoknak. 

 

Indoklás az értéktárba felvétel miatt:

László Imre nótaszerző és énekes szellemi hagyatéka felbecsülhetetlen értéke a csongrádi és a magyar kulturális életnek. A nevét viselő László Imre Baráti Kör méltó módon őrzi és ápolja szellemi hagyatékát, öregbítve ezzel is a városunk jó hírnevét.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 

Csongrádi nótaszerzők – Dudás Lajos összegzése László Imréről / Csongrádi Levéltár, 1996

Fodorné Nagy Anna, a László Imre Baráti Kör vezetőjének archív anyagai

Oklevelek és egyéb archív anyagok

Letölthető újságcikkek

László Imre Baráti Kör tevékenysége

László Imre (Csongrád, 1896. december 16. – Budapest, 1975. január. 1.): énekes, nótaszerző