CsongrádiZsidótemető

CsongrádiZsidótemető

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Alsóváros határán, Segesvári utca

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A csongrádi zsidótemető, amely a zsidóság temetkezési szokásait, hagyományait korhűen őrzi a közelmúltban került felújításra. Az alsóváros határán álló sírkert több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi sírkő 1806-ból való, de számos más, régi síremlék is fönnmaradt. Az első zsidó család 1790 táján telepedett le Csongrádon, akkoriban jelölték ki maguknak ezt a temetkezési helyet.
A 19. századi ravatalozóépületben ma bejelentkezéssel látogatható kiállítás várja az érdeklődőket, többek között a hasonló korú, rendkívül míves, nemrégiben restaurált gyász lovaskocsival. A többszáz lelket számláló, igen aktív és virágzó csongrádi zsidó közösséget 1944-ben gettósították és mindenkit Auschwitzba deportáltak, ahonnét csak alig néhányan tértek haza. A holokausztban elpusztult csongrádi zsidók emlékére 1949-ben emlékművet állítottak a temetőben.
A temetőkert nem tartozik a nagy temetők közé, ám a szépen felújított ravatalozó, és a rendben tartott sírok méltó emlékhelye a valamikori zsidó közösségnek.


CsongrádiZsidótemető

Cím: 6640 Csongrád, Segesvári utca az Alsóváros határán.