Bokros-puszta

Bokros-puszta

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: természeti környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Csongrádtól 8 km-re északnyugatra

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Bokros-puszta a Tisza jobb partján Bokrostól 1 km-re, Csongrádtól 8 km-re helyezkedik el. Bokros-puszta a Lakitelektől Bokrosig húzódó Bokros-Alpári-ártéri öblözet legdélibb része. Bokros-puszta nem csupán egy egyszerű gyep, hanem ártéri mocsárrétek, a szikesedés kezdeti szakaszát jelző másodlagos ártéri szikesek, holtágak, laposok, puhafa-ligeterdők mozaikja, amely rengeteg természeti értéket megőrzött a folyamszabályzás előtti tiszai táj ősi állapotából, sokszínű élővilágából. Bokros-puszta igazi kuriózumai a természetes módon lefűződött holtágak, amelyek parti zonációiban nádasok, keskenylevelű gyékényes az uralkodók, de virágkákás, csetkákás, hídőrös illetve harmatkásás mocsarak is találhatók. A holtágak vízfelszínein a védett sulyom, rucaöröm sokszor tömeges. A Háromág holtág felszínén a védett tündérfátyol alkot sárga virágszőnyeget, de e holtág alsó fokánál a Bokrosi-homokhát felől érkező talajvízáramlásoknak köszönhetően a fehér tündérrózsa is előfordul. A Háromág partjának pionír iszapfelszínein a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete a Magyarországon csak néhány helyen előforduló védett mételyfüvet is megtalálta, amely a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén csak itt fordul elő. A Homok-halom kunhalma Csongrád környékén egyik utolsó menedéke a löszfalnövényzet-társulásnak, amelyben a taréjos búzafű dominál. Bokros-pusztán 117 védett madárfaj fordul elő, amelyből 26 fokozottan védett. A puszta a Tisza-menti zöldfolyosó része, rajta nemzetközi madárvonulási útvonalak vezetnek. A puszta különleges madárvédelmi és természetmegőrzési területként része a NATURA 2000 hálózatnak.

Bokros-puszta

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Csongrádtól 8 km-re északnyugatra

bokrospuszta14