CsongrádiAlkotóház – Művésztelep munkája

CsongrádiAlkotóház – Művésztelep munkája

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád, Tanya 833.

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Dr. Chikán Bálint művészettörténész így ír a Csongrádi Alkotóház-Művésztelep megalapításáról: „A 60-as évek (1960-as évekről van szó) végén kapcsolat alakult ki a városi párt és tanácsi szervek és a Magyar Képzőművészeti Főiskola között. Ennek alapján több alkalommal szervezett a főiskola nyári tábort, nyári gyakorlatot növendékei részére a Körös-torokban.” Az 1970-es évek elején a nyári táborozásokon résztvevő volt növendékek-akik közül jó néhányan már befejezték tanulmányaikat-, és a főiskola egypár tanára jelentkeztek, hogy Csongrádon szeretnének művésztelepet létesíteni. Ezt az akkori városvezetés támogatta és 1975. 07. 01-én a Czeilik üdülőben megalakult a csongrádi művésztelep. 5 fiatal, lelkes képzőművész 1974-ben elkezdte a szervezést. Ennek a csapatnak volt tagja Aranyi Sándor az SZTE-JGYPK Rajz- és Művészettörténeti Tanszékének, mára már nyugdíjas vezetője, docense. Dienes Gábor Munkácsy-díjas festőművész, érdemes művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egykori oktatója. Klimó Károly érdemes művész szintén az egyetem tanára volt. Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi tanár, több, mint négy évtizedig tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (egykori főiskolán). Szikora Tamás, Munkácsy-díjas érdemes művész a kortárs hazai képzőművészet jelentős alakja volt. Ez az 5 fős szervező mag bővült ki a megalakulásig 21 főre. 1976-ban még 12 fő csatlakozott hozzájuk, így ők mindösszesen lettek az alapító tagok.

Az azóta eltelt több mint negyven esztendőben az idelátogató művészek zöme megszerette a művésztelepet és a várost. Újabb és újabb „munkaformák” jelentek meg. „A Művészeti Alap és a város között 1987-ben megkötött szerződés szerint 12 ösztöndíjas művész meghívására nyílt lehetőség. Ennek köszönhetően a következő években közel 30 művész érkezett Csongrádra. A hazaiakon kívül skóciai, jugoszláviai, finnországi, svájci és németországi képzőművészek szerepeltek.” Ez a nemzetköziség a művésztelep munkájára jellemző maradt. Az immáron 27. Plein Air Nemzetközi Alkotótelepen eddig cca 15 ország mintegy 170 művésze dolgozott, alkotott. Kétévente „Mesterek és tanítványok” tematika szerint szerveződik a Plein Air. Ez a külföldi egyetemek és az SZTE szakmai kapcsolatainak elmélyítését is segíti.

A Bronz Szimpóziumokon 13 nemzet több, mint 110 művésze vett részt az eltelt 16 esztendő alatt.
Rendszeresen az alkotótelepen tölti gyakorlati idejét a budapesti Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (Kisképző), a Budapesti Képzőművészeti Egyetem 1-1 osztálya (több mint 10 éve), és az SZTE Rajz Tanszékének diákjai. Osztrák, holland és német fiatalok, a linzi, groningeni egyetemek szobrásznövendékei és a darmstadti technikai egyetem diákjai alkottak a művésztelepen.
Évről-évre különféle tehetségfejlesztő műhelyek is megrendezésre kerülnek, elsősorban a szegedi Rajz Tanszék hallgatói számára. (alumíniumöntés, enkausztika, muráliák, papírmerítés…)
A művésztelep adott teret az eddig 6 alkalommal megszervezett kovács-találkozónak.
1998 és 2004 között 4 alkalommal került megrendezésre a Beton Szimpózium. 10 nemzet mintegy 50 művésze kereste a választ arra, hogy alkalmas-e a beton művészi szobrászati anyagnak és ha igen, akkor van-e a betonszobrászatnak saját nyelve. Ezidáig egy-egy alkalommal sikerült megszervezni a nemzetközi „Tisza” Akvarell Szimpóziumot.
2010-ben a mára nemzetközi hírnevű Hello Wood csapata a Csongrádi Művésztelepen szervezte meg legelső építőtáborát.

A felsorolt tematikus csoportok mellett megszámlálhatatlan az alkalmi közösségekkel vagy egyénileg Csongrádra látogató és itt alkotó képzőművészek száma. Évente több alkalommal a helyi óvodák, iskolák tanulói is megismerkednek a művészteleppel, az ott folyó munkával.

Az alkotótelep épületegyüttese is változott, fejlődött, bővült az elmúlt 42 esztendő alatt, amely a Czeilik-villában „a városi napközis táborban” kezdte meg működését. E központi épület mellett egy kisebb lakóépület áll, ez eredetileg gondnoki iroda volt, jelenleg a művésztelep vezetőjének irodája és részben vendégház is. A harmadik épület 1986-ban épült műteremházként, benne festő-, szobrász- és grafikai műteremmel, illetve bronzöntő műhellyel. Egy kisebb fém-és famegmunkáló műhely is a vendégek rendelkezésére áll, így bronzszobraikat a mintázástól az öntésen át a cizellálásig elkészíthetik.
A műteremházban is alakítottak ki vendégszobákat. A telephez tartozik egy füves-ligetes terület, mely a Tiszáig húzódik és az ősállapotokat megőrző árteret is magába foglalja.

Az értéktárba történő felvétel indoklása:

Egy város, egy kistérségi központ rangját nem csak közlekedési-, kommunális-, egészségügyi… infrastruktúrája, hanem- legalább hasonló mértékben-szellemi finomszerkezete, kulturális arculata adja meg. A művésztelep több mint 40 esztendeje jelen van Csongrád kulturális életében. A kezdeti időszakban kölcsönösen előnyös szerződéseket kötött a helyi nagyvállalatokkal. A telepen alkotó művészek részt vettek a városrendezési tervek kidolgozásában. Javaslatokat tettek köztéri alkotások elhelyezésére és a város üzletportáljainak esztétikus kialakítására. Kapcsolataikon keresztül jelentős művészegyéniségek állítottak ki a városban és kollektív tárlataikat is igen magas színvonalúnak minősítette a szakma. A művésztelepen alkotók a későbbi időszakokban is szívesen jöttek ide a városba, a Tisza közelébe és egyre több szállal kötődnek a terület, a város táji karakteréhez, intézményeihez és az itt élő emberekhez. A külföldi alkotókon keresztül, segítségükkel a művésztelep felkerült a nemzetközi képzőművészeti térképre.

A kezdeti lendület, lelkesedés hullámzó intenzitással máig megmaradt. A művésztelep a város történetének szerves része lett, munkaformáinak egyike-másika hagyománnyá nemesedett, Csongrád város kulturális értékévé vált. Ezzel a város kulturális öröksége gazdagodott, a város szellemi élete lett sokszínűbb. A művésztelepen szervezett alkotótáborok és a résztvevők egyéni kiállításai kiemelkedő képzőművészeti eseményekké nőtték ki magukat. A bemutatkozó művészek nemzeti sokszínűsége, az alkotások stílusának és technikájának változatossága szembetűnő. A több mint négy évtized alatt, az itt megfordult, meghívott festőkből, grafikusokból és szobrászokból kialakult egy olyan nemzetközi baráti, szakmai társaság, akik emberileg is kötődnek a művésztelephez, a városhoz. A rendszeresen nálunk „gyakorlatozó” diákok jó része is kötődik az alkotótelephez, Csongrádhoz. Ugyanakkor a csongrádi érdeklődőkből kialakult egy olyan, hivatalosan nem szervezett csoport, akik szívügyüknek tekintették- tekintik a művésztelep sorsát. Ők a lehetőségeik mértékében segítik az alkotótelep eredményes, színvonalas működését. Önkéntes munkájukkal, vendégszeretetükkel, a rendezvényeken való részvételükkel fontos szereplői a művésztelep tevékenységének. A város közösségének fejlődése szempontjából is fontos hozadéka ez a hátunk mögött hagyott 42 esztendőnek. Biztató, hogy a város oktatási intézményeivel kialakított kapcsolat révén az alkotótelep munkáját ismerő és támogató fiatalok száma növekszik, így ők a jövő művészeteket kedvelő felnőttjei lehetnek. A csongrádi és idelátogató érdeklődők számára a művésztelep egy ablakot nyitott a nemzetközi képzőművészet világára. A művésztelep tevékenysége rangot ad Csongrádnak határainkon kívül és belül egyaránt.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Honlap: www.csongradmuvesztelep.hu
Facebook: Alkotóház-Művésztelep Csongrád
Tóth Attila-Újszászi Róbert (2015): Képzőművészet Csongrádon – Alkotók, alkotások, alkotóház, 2015.

Deák István Béla és neje Hegedűs Erzsébet, Csongrád
Gát László (2006): Csongrádi útikalauz-Művészek útján Bokrosra 2000.

Kálmán Imre Dr. Chikán Bálint: A csongrádi művésztelep 1975-1985; Budapest, 1985. kézirat
Tanács Gábor: A csongrádi művésztelep története 1975-2002,  szakdolgozat 2003.

CsongrádiAlkotóház - Művésztelep munkája

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád,  Tanya 833.