CsongrádiSzíntársulat szellemi tevékenysége

CsongrádiSzíntársulat szellemi tevékenysége

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A csongrádi amatőr színjátszó csoportok működéséről 1860 óta vannak feljegyzett adatok, ugyanis ekkor alakult meg a Csongrádi Kaszinó, aminek alapvető feladata a kulturális élet fejlesztése volt. Ekkoriban még jelenteni kellett a bemutatni kívánt színdarabokat, melyet a szolgabíró vagy a megyei hatóságok engedélyezhettek. A 19. század végétől a különböző egyesületek szabadabban válogathattak a bemutatni kívánt műsorszámaik közül. Rendszeressé vált Csongrádon is a vándortársulatok megjelenése, akik akár több héten keresztül is itt maradtak, s repertoárjukból bőven válogathattak a vígjátékok, a dráma és más műfajok kedvelői. Az első világháború alatt megritkult előadások bevételét többek között a Vöröskeresztnek ajánlották fel. A második világháború után az Országos Szabadművelődési Tanács segítette a közművelődés fejlődését. Csongrádon az ötvenes évek első felében tíznél is több színjátszó csoport működött a városban. A legsikeresebb a Művelődési Ház és a bútorgyár színjátszó csoportja volt. Ám a politika időnként itt is beleszólt a színdarabok kiválasztásába: 1959-ben a bútorgyár színjátszó csoportját kritizálták, mivel túl sok „kispolgári szemléletet árasztó darabot” adott elő. A hetvenes évek elejére az átalakuló politikai és társadalmi folyamatok miatt a kultúra ezen ága fokozatosan elsorvadt, majd megszűnt. Nagyjából negyed évszázadot kellett várni, míg 1998-ban, Posta István vezetésével újjáalakult Csongrádi Színtársulat néven. Elsőként Moliére: Duda Gyuri című művét adták elő. Az évek során ifj. Posta István, Pozsár Ferenc és Komlósi János is közreműködött rendezőként. 1999 óta csaknem minden évben több bemutatót is tartottak, változó előadásszámmal. Az újjáalakult társulatot 2010. december 27-e óta Ferentzi Katalin rendező vezeti. 2000 óta felléptek többször is a Heves megyei Adácson, a Falusi Színjátszó Találkozón, ahol előbbbronz, majd 2014-ben ezüst minősítést is nyertek, ekkor A színek szélhámosai című darabbal, melyet Kurt Vonnegut novellája alapján Illés Péter, a társulat egyik tagja írt. Legnagyobb sikerrel – az amatőr színtársulatok által igen ritkán színpadra vitt – a Hegedűs a háztetőn című musicalt 2012-ben (négyszer Csongrádon, egy-egy alkalommal Mindszenten és Óbecsén) valamint a Menyasszonytánc című színdarabot (ötször Csongrádon, egy-egy alkalommal Mindszenten, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen és Óbecsén) adták elő 2017-ben. Ám az imént említett drámák mellett vígjátékokat is nagy sikerrel vittek színpadra, jó példa erre 2016-ban a világhírű Ray Cooney által írt Család ellen nincs orvosság.

Indoklás az értéktárba felvétel miatt:

A helyi és egyetemes kultúra megőrzése és terjesztése, értékmegőrzés, hagyományőrzés, határon túli magyarokkal kapcsolat felvétele és ápolása. Gyerekek, idősek, fogyatékkal élők számára hozzáférhetővé teszi a színházi kultúrát, ezt közvetíti a fiatalság és a felnőtt közönség felé, ápolja a közönséggel a kapcsolatot előadások és különböző rendezvények megteremtésével, kistelepülésekre is eljuttatja a színházi kultúrát. A Magyarországon élő nemzetiségek, kisebbségi csoportok kultúrájának közvetítése. Aktív társadalmi szerepvállalás a kirekesztettség (pl. antiszemitizmus) ellen.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Csongrádi Színtársulat anyaga. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum történeti adattára 47-2014.

DUDÁS LAJOS: Még egyszer az amatőr színjátszókról, Csongrád újság, 1992. február 21.3.

DUDÁS LAJOS: Műkedvelőktől az amatőr színjátszókig I. rész, Csongrád újság, 1992. január 10. 6.

DUDÁS LAJOS: Műkedvelőktől az amatőr színjátszókig 2. rész, Csongrád újság, 1992. január 24. 4.

ENDRÉDI JÓZSEFNÉ szakdolgozata: Az amatőr színjátszás Csongrádon 1945-1971- ig. Kézirat a Csongrádi Levéltárban.

FODOR PÉTER: Adatok a csongrádi színjátszás történetéhez. 2015. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum történeti adattára 255-2016.

FODOR PÉTER: Szemelvények a csongrádi színjátszás történetéből. Sodrásban – Tanulmányok Dr. Szűcs Judit köszöntésére. Szerk.: Fodor Péter – Gyöngyössy Orsolya. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum. Csongrád, 2017. 33-39.

http://veritatisimago.hu/ViI-FodorP.pdf: Szemelvények a csongrádi színjátszás

történetéből.

POSTA ISTVÁN: Tizenkét év (az irodalmi színpad krónikája) Csongrád, 1974. október 28. Kézirat a Csongrádi Levéltárban.

SEBESTYÉN ISTVÁN: Adalékok Csongrád város ipari munkássága kialakulásának történetéhez. Szerk.: Bálint Gyula György. Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád, 1980. Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. 59-94.

A www.youtube.com oldalon több felvétel is található még a Csongrádi Színtársulat előadásairól.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: https://www.facebook.com/csongradi.szintarsulat/


CsongrádiSzíntársulat

Cím: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.