CsongrádiNagyboldogasszony Templom

CsongrádiNagyboldogasszony Templom

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád, Kossuth tér

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

1762-ben, a mai Nagyboldogasszony-templom alapkövének letételével a település fejlődésének új szakasza vette kezdetét.
A templom kegyura a gróf Nagykárolyi Károlyi család volt, akik jelentős összeggel járultak hozzá az építkezéshez. A templom 1769-re felépült, kezdetben csak két mellékoltárral. 1784-ben a torony is elkészült. 1792-re elkészült a főoltár, és a korábbi zsindelytetőt cserépre cserélték. A templomot csak 1842-ben, a pünkösd utáni harmadik vasárnapon szentelte föl gróf Nádasdy Ferenc váci püspök. 1871-ben épült a torony körerkélye a tűzfigyelő őrség számára. 1886-ban a tornyot átépíttették, megemelték. 1910-ben készült el a kórus, és új orgonát vásároltak. 1913-ban villanyvilágítást szereltek fel. Egy évvel később a templombelső terét Lohr Ferenc és Tary Lajos festőművészek átfestették, ezzel egyidőben új, színes üvegablakok készültek. Az első világháborúban négy harangot elvittek hadicélokra, csak a lélekharang maradt meg. 1921-ben és 1926-ban pótolták őket, de 1944-ben kettőt ismét hadicélokra vettek igénybe. A második világháború után a templom belső terét kissé átalakították, hogy stílusában egységesebb legyen.

CsongrádiNagyboldogasszony Templom

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád, Kossuth tér