Szentháromság szobor

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Szentháromság téri park

Értéktár megnevezése: települési


A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A ma a park közepén álló szobor felállításakor itt még kopár piactér volt, amelyet a közel tíz méter magas emlékmű uralt – a tér is a szoborról kapta nevét.
Marschalko János szobrászművész remek arányú, egyszerű szerkezetű szobrán a hagyományos Szentháromság-ábrázolásnak megfelelően a mennyek országában az Atya és a Fiú ülő alakja magasodik, a szobor csúcsát a dicsfénnyel ölelt istenszimbólum, a Szentlélek-galamb koronázza. A mennyei birodalom határát szárnyas angyalfejek karéja jelzi. Az égi és földi régiókat összekötő hatoldalú oszlop három oldalán a Hit, a Remény és a Szeretet jelképes szobrai állnak.
Az emlékművet 1869-ben, a Nagyboldogasszony templom fennállásának 100 éves évfordulójára emlékezve és egyben a pestisjárványtól való megszabadulás mementójaként emelték. A három oldalról elhelyezett allegorikus szobrok a mívesen alakított, szép és igényes emlékmű valódi szobrászati értékeinek számítanak. Itt megmutatkozik a kor legjobb épületszobrászának tartott Marschalkó akadémikus felfogásának minden erénye. A Lánchíd kőoroszlánjai mellett kevés köztéri műveinek egyike áll Csongrád főterén.

Szentháromság szobor

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Szentháromság téri park

sz34